Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő

Neve: AUTOFER Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Cím: 6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 13.

Adószáma: 10704853-2-06

Cégjegyzékszáma: 06-10-000054

Törvényes képviselő: Csatlós János igazgatósági tag 

Adatkezelő képviselője: Csatlós János

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: autofer@autofer.hu

Telefonszám : (06) 20/480 8498

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel.

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: www.autofer.hu  

Az Adatkezelő online üzleti ajánlatkérés, üzleti tájékoztatáskérés illetve egyszerű tájékoztatáskérés esetén kezeli az üzleti ajánlatkérők, továbbá üzleti/egyszerű tájékoztatáskérők /továbbiakban együttesen: érintettek/ nevét, e-mailcímét, esetlegesen az tájékoztatás/ajánlatkérést tartalmazó üzenetben az tájékoztatáskérő, illetve ajánlatkérő által önkéntesen megadott további személyes adatokat.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel az adatkezelési célok elérésére alkalmas.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az érintett az adatkezelő részére megküldött tájékoztatáskéréssel, illetve ajánlatkéréssel kifejezetten hozzájárulását adja a kötelezően és önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

2. Adatbiztonsági intézkedések elvei

A keletkező adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, zárt rendszerben kezeljük. Azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat harmadik félnek-a törvényben előírt kivételektől eltekintve – nem adjuk ki.

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférések pontosan szabályozva legyenek;
 • csak olyan személyeknek engedélyezzük a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • gondoskodunk a kezelt adatok változatlanságáról, hitelességéről és védelméről.

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését, és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezheti.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükségesmértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

3. Adatkezelés céljai

Elöljáróban tisztázandó, hogy az érintettek adataik megadásával, ajánlat vagy tájékoztatáskérésével az AUTOFER Zrt.-nek nem keletkezik kötelezettsége szerződés megkötésére, jelen szabályzat minden esetleges ellenkező értelmezése vagy értelmezhetősége esetén jelen bekezdés az irányadó. Jelen szabályzat továbbá nem minősül gazdasági tevékenység és szerződéses kapcsolat tekintetében általános szerződési feltételeknek.

3.1. Üzleti kapcsolatfelvétel, üzleti ajánlat kidolgozása

Az érintettek köre: az Autofer Zrt.-től üzleti ajánlatot kérők illetve éedeklődők köre.

Az adatkezelés célja: adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel az ajánlatkérő részéről, továbbá az ajánlatkéréssel kapcsolatos üzelti tájékoztatásadás lehetőségének megteremtése, ajánlat kidolgozása.

A kezelt adatok köre: ajánlatkérő neve, e-mailcíme, valamint az ajánlatkérő által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az ajánlatkérő az adatkezelő részére megküldött ajánlatkéréssel kifejezetten hozzájárulását adja a kötelezően és az önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, szerződéskötés esetén a szerződés megkötésétől számított 8 év, vagy egyéb jogszabályi határidő.

3.2. Üzleti tájékoztatás

Az érintettek köre: Az Autofer Zrt.-től üzleti tájékoztatást, ajánlatot kérők köre.

Az adatkezelés célja: üzleti megkereséssel kapcsolatos felvilágosítás adás

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az üzleti tájékoztatáskérő az adatkezelő részére megküldött tájékoztatáskéréssel kifejezetten hozzájárulását adja a kötelezően és az önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: üzleti tájékoztatáskérő neve, e-mailcíme, valamint az tájékoztatáskérő által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, szerződéskötés esetén a szerződés megkötésétől számított 8 év, vagy egyéb jogszabályi határidő

3.3. Egyszerű tájékoztatás

Az érintettek köre: Az Autofer Zrt.-től egyszerű tájékoztatáskérők köre.

Az adatkezelés célja: egyéb /nem üztleti/ megkereséssel kapcsolatos felvilágosítás adás

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az egyszerű tájékoztatáskérő az adatkezelő részére megküldött tájékoztatáskéréssel kifejezetten hozzájárulását adja a kötelezően és az önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: egyszerű tájékoztatáskérő neve, e-mailcíme, valamint az tájékoztatáskérő által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, szerződéskötés esetén a szerződés megkötésétől számított 8 év, vagy egyéb jogszabályi határidő

3.4. Kapcsolattartás

Az érintettek köre: Az Autofer Zrt.-től üzleti ajánlatot/tájékoztatást kérők köre.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személyadatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: ajánlatkérő/tájékoztatáskérő neve, e-mailcíme, valamint az ajánlatkérő/tájékoztatáskérő által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok.

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, szerződéskötés esetén a szerződés megkötésétől számított 8 év, vagy egyéb jogszabályi határidő

4. Adatkezelési tájékoztató az AUTOFER Zrt. internetes oldalának látogatói részére

4.1.Cookie(süti) kezelés

Weboldalunk némely területein sütiket alkalmazunk. Jelen szabályzat a www.autofer.hu weboldal (továbbiakban: weboldal) vonatkozásában irányadó.

4.1.1. Mik azok a sütik?

A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta. Segítenek a weboldal üzemeltetői számára megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, így felhasználóbarátabbá válhatunk. A sütik egyebek mellett:

 • megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és
 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

4.1.2.Sütik fajtái

Weboldalunkon kétféle sütit használhatunk: „session” („munkamenet sütiket”) vagy „persistent” („állandó sütiket”).

Session cookie: ideiglenes sütik, melyek az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a sütik elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

Persistent Cookies: ezek azok a sütik, amelyek azután is online eszközén maradnak, hogy Ön elhagyta az adott weboldalt, és egy véletlenszerűen generált számot eltárolva segítenek a weboldal látogatóinak egyedi felhasználóként történő azonosításában. A süti típusától függ, hogy mennyi ideig tárolódik az Ön online eszközén. A weboldalon alkalmazott tárolt (nyomkövető) sütik fontos forgalmi adatokkal szolgálnak annak használatáról.

A nyomon követést és a jelentéstételt alábbi partnereink végzik számunkra:

Google Analytics (további információ: https://www.google.com/analytics)

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely kereső optimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a süti nem azonosítja az adott felhasználót. A sütik használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá.

4.1.3. A sütik letiltásának és/vagy eltávolításának módja:

A böngésző beállítása: beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Az angol nyelvű http://www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

Felhívjuk figyelmét, hogy sütik tiltása esetén bizonyos elemek és a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Adatkezelés tervezett határideje: utolsó bejelentkezés dátuma: 30 nap múlva törlődik,

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

5. Érintettek köre

Az AUTOFER Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól egyszerű tájékoztatást, üzleti tájékoztatást, üzleti ajánlatot kérők köre.

6. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben szerződés megkötésére nem kerül sor: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Szerződéskötés esetén: szerződés megkötését követő 8 év

Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig.

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a felek között jogviszony jön létre, és a jogviszony teljesítése szükségessé teszi, vagy jogszabályi kötelezettség áll fenn.  A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg.

8. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, illetve kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását. Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címen kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli. Illetve itt rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. 

8.1. A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 3. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj. A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.

Papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

8.2. Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy a Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

8.3. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat. 

9. Adatok nyilvánosságra hozatala

A keletkező adatokat harmadik félnek-a törvényben előírt kivételektől eltekintve- nem adjuk ki.

10. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja. 

11. Jogorvoslat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem került helyreállításra, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: https://naih.hu

12. Tárhelyszolgáltató

Cégnév: Flavin Feeling Kft.

Cím: 6724 Szeged, Pulcz utca 33.

Web: www.korrektpc.hu

Adószám: 14876936-2-06

Technikai kérdések e-mail: info@korrektpc.hu

13. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény,
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29. korm.-rendelet,
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.